Styrevalg, sakspapirer og referat fra generalforsamlingen 28. april 2022

Kitty Colbjørnsen Aarseth i Sigurd Iversens vei 41d og Håkon Northcraft Kavli i 53c er valgt som styremedlemmer i Marthas Have Huseierforening for toårsperioden frem til 2024. 

De to etterfølger Øivind Frisvold i 49b og Marius Austnes, som flyttet fra 43d og gikk ut av styret i august 2021.

Hilde Dons Jensen i 51b ble valgt til styret i 2021 og har et år igjen av sin periode. Cecilie Leganger i 39e ble valgt i 2020 og har tatt gjenvalg for et år. 

Generalforsamlingen vedtok et budsjett for 2022 som omfatter en årlig innbetaling fra den enkelte husstand på i alt 12.769 kroner til dekning av fellesutgifter og fortsatt oppbygging av et vedlikeholdsfond som buffer mot eventuelle større utgifter.

Sakspapirer, årsmøtereferat, årsregnskap for 2021 og vedtatt budsjett for 2022 finnes på denne siden.

Referat og sakspapirer til generalforsamlingen 2021

Generalforsamlingen i Marthas Have ble i 2021 gjennomført digitalt på grunn av smittevernsrestriksjoner som gjorde det vanskelig å møtes fysisk, akkurat som i 2020.

Avstemningen over de ulike sakene ble avsluttet 20. april. Referatet og alle sakspapirer finnes på denne siden.

Et av de viktigste punktene var forslaget om å utvide den kollektive avtalen med Telia om digital-TV til også å omfatte 100 mbps bredbånd med trådløs router. Detaljer om Telia-forslaget finnes i innkallingen til generalforsamling. Ny avtale vil tre i kraft fra 1. juni.  

Vedtak om opplegg for lading av elbil

Marthas Have Huseierforening vedtok i ekstraordinær generalforsamling onsdag 10. juni 2020 å investere i nødvendig infrastruktur for lading av elbil i garasjene, i tråd med informasjon som styret tidligere har sendt til alle husstander.

Selve elbilladerne må bestilles separat av dem som ønsker det, med frist 11. juni. Lenke til bestillingsskjemaet finnes i referatet og sakspapirene fra styret.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 10. juni 2020
Sakspapirer til ekstraordinær generalforsamling 10. juni 2020

Årsmøtereferat, årsberetning, regnskap og 2019-budsjett

Marthas Have Huseierforening holdt generalforsamling 28. mars 2018 kl. 20.00 hos Hunting i 53a.

Alle årsmøtepapirer finnes på denne siden. Det nye styrets sammensetning ser du her.

Fellesutgiftene er i 2019 budsjettert til 625 kroner i måneden, innkrevd gjennom året i form av tre regninger på 2.500 kroner hver.

Leien for ekstra garasjeplass står uendret på 550 kroner, innkrevd gjennom året i form av fire regninger på 1.650 kroner hver.

Nytt styremedlem

Marius Austnes i 43d ble valgt til nytt styremedlem på generalforsamlingen i Marthas Hav Huseierforening onsdag kveld 27. mars 2019.

Marius etterfølger Christian Rindlisbacher i 41e.

Øvrige styremedlemmer er Tommy Normann i 39c, Mats Lennartsson i 51c og Unni Hoffmann i 49e.

Årsberetning/årsmøtereferat og vedtatt budsjett blir lagt ut på dette nettstedet straks alt er klart.

Tommy Normann ny styreleder

Styret som ble valgt på årets generalforsamling i Marthas Have Huseierforening, har konstituert seg med Tommy Normann som ny styreleder.

Mats Lennartsson fortsetter som nestleder.

Øvrige styremedlemmer er Unni Hoffmann og Christian Rindlisbacher.

Styreendringene er meldt inn til Brønnøysundregistrene, der huseierforeningen er oppført med organisasjonsnummer.

Referat, valg og vedtak på generalforsamlingen 8. mars 2018

Marthas Have Huseierforening holdt generalforsamling torsdag 8. mars 2018 kl. 20.00 hos Hunting i 53a.

Referat, budsjett for 2018, styrets årsberetning for 2017, revisorgodkjent årsregnskap for 2017 og møteinnkalling finnes på denne siden. Det nye styrets sammensetning ser du her.

Fellesutgiftene er i 2018 budsjettert til 425 kroner i måneden, innkrevd gjennom året i form av tre regninger på 1.700 kroner hver.

Det vedtatte budsjettet innebærer at leien for ekstra garasjeplass blir holdt uendret på 550 kroner, innkrevd gjennom året i form av fire regninger på 1.650 kroner hver.

For 2018 er 30.000 kroner øremerket til opprusting og eventuelle nyinnkjøp av lekeapparater til de to lekeplassene på området.

Referat fra generalforsamlingen torsdag 2. mars 2017

Årets generalforsamling i Marthas Have Huseierforening ble holdt torsdag 2. mars 2017 kl. 20.00 hos Hunting i 53a.

Referat, vedtatt budsjett for 2017, styrets årsberetning for 2016, revidert årsregnskap for 2016 og møteinnkalling finnes på denne siden.

Verdt å merke seg er at fellesutgiftene i 2017 øker fra 425 til 550 kroner i måneden, som vil bli innkrevd gjennom året i form av tre regninger på 2.200 kroner hver.

I tillegg innebærer det vedtatt budsjettet at leien for ekstra garasjeplass øker fra 500 til 550 kroner, innkrevd gjennom året i form av fire regninger på 1.650 kroner hver.

Prisøkningen på fellesutgiftene anses å være ekstraordinær for 2017 og skyldes nødvendige grave- og asfaltarbeider for å legge ny Get-kabel til husrekke 51.

Referat og budsjett klart etter årsmøtet

Generalforsamlingen i Marthas Have Huseierforening vedtok 19. mars 2015 et budsjett for året med innbetalinger på til sammen 5.100 kroner per husstand til dekning av fellesutgifter, tilsvarende 425 kroner i måneden.

Fellesutgiftene vil bli fordelt gjennom året på tre regninger på 1.700 kroner hver. Leieprisen for ekstra garasjeplass ble vedtatt økt til 500 kroner i måneden, med virkning fra april.

Innbetalingene skal dekke strøm til belysning av garasjer og gangveier, felles kabel-TV-avgifter til Get, forsikring av felles garasjeanlegg, snømåking og strøing av gangveier på fellesområdet, en prøveordning i vår med profesjonell vask av garasjeanleggene, samt utgifter i forbindelse med dugnader og løpende vedlikehold.

I tillegg skal årets innbetalinger dekke en vedtatt investering i ny port inn til det østlige området av Marthas Have.

Referatet fra generalforsamlingen kan leses her.