Ny forretningsfører fra september 2023: Solibo AS

I tråd med vedtak på generalforsamlingen i april 2023 har styret inngått avtale med Solibo AS om forretningsførsel for Marthas Have Huseierforening. 

Avtalen trådte i kraft 1. september og innebærer at alle innbetalinger til huseierforeningen heretter vil kunne gå som eFaktura og AvtaleGiro. Dette gjelder både regninger på vedtatte fellesutgifter, leie av ekstra garasjeplasser og de større innbetalingene fra huseiere og eksterne garasjeeiere til dekning av høstens omfattende arbeider med betongrehabilitering i fellesgarasjene.

Huseierforeningens mangeårige kasserer Eivind Bull-Hansen vil fortsatt ha en tilknyttet styrerolle med blant annet å godkjenne fakturaer i Solibo-løsningen og være sparringpartner i økonomiske spørsmål. Eivind vil fortsatt også administrere utleien av ekstra garasjeplasser til foreningens beboere. 

Marthas Have Huseierforening har fått en egen oppslagstavle i Solibo-løsningen, der nyttig informasjon etter hvert vil bli lagt ut. Inntil videre vil også foreningens gamle nettsted www.marthashave.org bli vedlikeholdt som oppslagsverk.

Solibo Home