Kort info-pakke

Om Marthas Have Huseierforening i Sigurd Iversens vei 39-53 på Bestum

Her er informasjon som gjerne etterspørres av eiendomsmeglere ved eierskifte av bolig, og som kan fremlegges for potensielle boligkjøpere. Ønskes ytterligere opplysninger i forbindelse med eierskifte, for eksempel bekreftelse på om boligselger er ajour med sine innbetalinger til huseierforeningen, vennligst kontakt foreningens kasserer.

Marthas Have i korte trekk
Denne informasjonen blir oppdatert hvert år etter generalforsamlingen i mars/april.

 • Marthas Have Huseierforening omfatter 33 husstander i Sigurd Iversens vei 39-53 på Bestum i Oslo, fordelt på 25 rekkehusleiligheter og åtte leiligheter i to firemannsboliger.
 • De to firemannsboligene utgjør to selvstendige sameier innenfor det større sameiet Marthas Have.
 • Alle enhetene er selveide med egne gårds- og bruksnumre.
 • Alle husstander er obligatorisk medlemmer av Marthas Have Huseierforening, som forvalter vedlikeholdet av gangveier, fellesgarasjer, lekeplasser og øvrige fellesområder.
 • Alle 33 husstander har én fast garasjeplass i huseierforeningens to garasjeanlegg, som totalt har 54 biloppstillingsplasser. Ledige garasjeplasser blir brukt til sykler og utstyr, foruten at et mindre antall plasser blir leid ut av huseierforeningen til egne beboerne. Av historiske årsaker er seks av de 54 garasjeplassene eid av eksterne beboere som er hjemmehørende i andre Selvaag-områder på Bestum.  
 • Et eget strømopplegg for balansert lading av elbiler ble installert i fellesgarasjene i 2020. Beboere som den gang ikke bestilte ladeuttak på sine garasjeplasser, kan gjøre det i ettertid.
 • Vedtatt budsjett for 2023 omfatter innbetalinger til dekning av fellesutgifter på i alt 14.692 kroner per husstand, fordelt på kvartalsvise regninger.
 • Fellesutgiftene omfatter strøm til belysning av garasjer og gangveier, kollektiv avtale med Telia om både digital-TV og bredbånd, forsikring av to felles garasjeanlegg, snømåking og strøing av gangveier og generelt løpende vedlikehold. I tillegg er det satt av midler i 2023 til å inngå avtale om ekstern forretningsførsel, samt at det fortsatt skal bygges opp en reserve for å kunne takle eventuelle større vedlikeholdsutgifter.
 • Huseierforeningen har satt i gang prosjektering av nødvendig betongrehabilitering i garasjeanleggene. I tråd med vedtak på generalforsamling er anbudsprosess gjennomført og kontrakt inngått med entreprenør. Fysiske arbeider i garasjene blir gjennomført i løpet av høsten 2023. Kostnadene blir fordelt på 33 huseiere og seks eksterne garasjeplasseiere i form av ekstraordinære kontantinnbetalinger.
 • Postadresse: Marthas Have Huseierforening, Sigurd Iversens vei 41, 0281 Oslo
 • Organisasjonsnummer: 916 679 378
 • Bankkonto: 1506.94.52903

Se også
Referater fra generalforsamlinger i Marthas Have Huseierforening
Vedtekter for Marthas Have Huseierforening