Kort info-pakke

Om Marthas Have Huseierforening i Sigurd Iversens vei 39-53 på Bestum

Her har vi samlet informasjon som gjerne etterspørres av eiendomsmeglere ved eierskifte av bolig, og som kan framlegges for potensielle boligkjøpere. Ønskes ytterligere opplysninger i forbindelse med eierskifte, for eksempel bekreftelse på om boligselger er ajour med sine innbetalinger til huseierforeningen, vennligst kontakt foreningens kasserer.

Marthas Have i korte trekk

  • Marthas Have Huseierforening omfatter 33 husstander i Sigurd Iversens vei 39-53 på Bestum i Oslo, fordelt på 25 rekkehusleiligheter og åtte leiligheter i to firemannsboliger.
  • De to firemannsboligene utgjør to selvstendige sameier innenfor det større sameiet Marthas Have.
  • Alle enhetene er selveide med egne gårds- og bruksnumre.
  • Alle husstander er medlemmer av Marthas Have Huseierforening, som forvalter vedlikeholdet av gangveier, fellesgarasjer, lekeplasser og øvrige fellesområder. Huseierforeningen disponerer over et mindre antall ekstra garasjeplasser som leies ut til beboerne.
  • Vedtatt budsjett for 2020 omfatter fellesutgifter på 7.500 kroner per husstand, tilsvarende 625 kroner i måneden.
  • Regningene på fellesutgifter skal i 2020 blant annet dekke strøm til belysning av garasjer og gangveier, felles kabel-TV-avgifter, forsikring av felles garasjeanlegg, snømåking og strøing av gangveier på fellesområdet, vask av garasjeanlegg, utgifter ved dugnadsarbeid og annet vedlikehold. I tillegg er det vedtatt å bygge opp et vedlikeholds-/investeringsfond for kommende utgifter blant annet knyttet til å etablere ladeuttak for elbil på garasjeplassene.
  • Postadresse: Marthas Have Huseierforening, Sigurd Iversens vei 41, 0281 Oslo
  • Organisasjonsnummer: 916 679 378
  • Bankkonto: 0530 35 87839

Nedlastbare PDF-filer
Vedtekter for Marthas Have Huseierforening
Innkalling til elektronisk generalforsamling 8. april 2020
Referat fra generalforsamlingen 8. april 2020
Årsberetning for 2019
Årsregnskap for 2019
Vedtatt budsjett for 2020