Kort info-pakke

Om Marthas Have Huseierforening i Sigurd Iversens vei 39-53 på Bestum

Her har vi samlet informasjon som gjerne etterspørres av eiendomsmeglere ved eierskifte av bolig, og som kan framlegges for potensielle boligkjøpere. Ønskes ytterligere opplysninger i forbindelse med eierskifte, for eksempel bekreftelse på om boligselger er ajour med sine innbetalinger til huseierforeningen, vennligst kontakt foreningens kasserer.

Marthas Have i korte trekk
Denne informasjonen og tilhørende vedlegg blir oppdatert hvert år etter generalforsamlingen, som normalt holdes i mars.

  • Marthas Have Huseierforening omfatter 33 husstander i Sigurd Iversens vei 39-53 på Bestum i Oslo, fordelt på 25 rekkehusleiligheter og åtte leiligheter i to firemannsboliger.
  • De to firemannsboligene utgjør to selvstendige sameier innenfor det større sameiet Marthas Have.
  • Alle enhetene er selveide med egne gårds- og bruksnumre.
  • Alle husstander er medlemmer av Marthas Have Huseierforening, som forvalter vedlikeholdet av gangveier, fellesgarasjer, lekeplasser og øvrige fellesområder. Huseierforeningen disponerer over et mindre antall ekstra garasjeplasser som leies ut til beboerne.
  • Eget opplegg for balansert lading av elbiler ble installert i fellesgarasjene i 2020. Beboere som samtidig ikke bestilte ladeuttak på sine garasjeplasser, kan gjøre det i ettertid.
  • Vedtatt budsjett for 2021 omfatter fellesutgifter på 9.716 kroner per husstand, fordelt med 625 kroner i måneden i første tertial og 902 kroner i måneden i årets to siste tertialer.
  • Regningene på fellesutgifter skal i 2021 dekke strøm til belysning av garasjer og gangveier, kollektiv avtale med Telia om digital-TV- og bredbånd, forsikring av to felles garasjeanlegg, snømåking og strøing av gangveier, utgifter ved dugnadsarbeid og løpende vedlikehold. I tillegg er det vedtatt å bygge opp et vedlikeholdsfond for å kunne takle eventuelle uventede, større utgifter.
  • Postadresse: Marthas Have Huseierforening, Sigurd Iversens vei 41, 0281 Oslo
  • Organisasjonsnummer: 916 679 378
  • Bankkonto: 0530 35 87839

Se også
Referater fra generalforsamlinger i Marthas Have Huseierforening
Vedtekter for Marthas Have Huseierforening