Kort info-pakke

Om Marthas Have Huseierforening i Sigurd Iversens vei 39-53 på Bestum

Her er informasjon som gjerne etterspørres av eiendomsmeglere ved eierskifte av bolig, og som kan fremlegges for potensielle boligkjøpere.

Marthas Have i korte trekk

 • Marthas Have Huseierforening omfatter 33 husstander i Sigurd Iversens vei 39-53 på Bestum i Oslo, fordelt på 25 rekkehusleiligheter og åtte leiligheter i to firemannsboliger.
 • De to firemannsboligene utgjør to selvstendige sameier innenfor det større sameiet Marthas Have.
 • Alle enhetene er selveide med egne gårds- og bruksnumre.
 • Alle husstander er obligatoriske medlemmer av Marthas Have Huseierforening, som forvalter vedlikeholdet av gangveier, fellesgarasjer, lekeplasser og øvrige fellesområder.
 • Alle 33 husstander har én fast garasjeplass i huseierforeningens to garasjeanlegg, som totalt har 54 biloppstillingsplasser. Ledige garasjeplasser blir brukt til sykler og utstyr, foruten at et mindre antall plasser blir leid ut av huseierforeningen til egne beboerne. Av historiske årsaker er seks av de 54 garasjeplassene eid av eksterne beboere som er hjemmehørende i andre Selvaag-områder på Bestum.  
 • Et eget strømopplegg for balansert lading av elbiler ble installert i fellesgarasjene i 2020. Beboere som den gang ikke bestilte ladeuttak på sine garasjeplasser, kan gjøre det i ettertid.
 • Vedtatt budsjett for 2024 innebærer månedlige innbetalinger på 1.255 kroner til dekning av fellesutgifter, innkrevd av forretningsføreren Solibo gjennom eFaktura/Avtalegiro.
 • Fellesutgiftene omfatter strøm til belysning av garasjer og gangveier, kollektiv avtale med Telia om digital-TV og bredbånd, avtale med Solibo AS om forretningsførsel, forsikring av to felles garasjeanlegg, snømåking og strøing av gangveier og generelt løpende vedlikehold. I tillegg settes det av midler som buffer mot uventede utgifter.
 • Huseierforeningen satte i 2021 i gang prosjektering av nødvendig betongrehabilitering i garasjeanleggene. Anbudsprosess ble gjennomført og kontrakt inngått med entreprenør våren 2023, og fysiske arbeider ble sluttført samme høst. Kostnadene er betalt av 33 huseiere og seks eksterne garasjeplasseiere gjennom ekstraordinære kontantinnbetalinger.
 • Postadresse: Marthas Have Huseierforening, Sigurd Iversens vei 41, 0281 Oslo
 • Organisasjonsnummer: 916 679 378
 • Bankkonto: 1506.94.52903

Se også
Referater fra generalforsamlinger i Marthas Have Huseierforening