Kort info-pakke

Om Marthas Have Huseierforening i Sigurd Iversens vei 39-53 på Bestum

Her har vi samlet informasjon som gjerne etterspørres av eiendomsmeglere ved eierskifte av bolig, og som kan framlegges for potensielle boligkjøpere. Ønskes ytterligere opplysninger i forbindelse med eierskifte, for eksempel bekreftelse på om boligselger er ajour med sine innbetalinger til huseierforeningen, vennligst kontakt foreningens kasserer.

Marthas Have i korte trekk
Denne informasjonen blir oppdatert hvert år etter generalforsamlingen i mars/april.

  • Marthas Have Huseierforening omfatter 33 husstander i Sigurd Iversens vei 39-53 på Bestum i Oslo, fordelt på 25 rekkehusleiligheter og åtte leiligheter i to firemannsboliger.
  • De to firemannsboligene utgjør to selvstendige sameier innenfor det større sameiet Marthas Have.
  • Alle enhetene er selveide med egne gårds- og bruksnumre.
  • Alle husstander er medlemmer av Marthas Have Huseierforening, som forvalter vedlikeholdet av gangveier, fellesgarasjer, lekeplasser og øvrige fellesområder. Huseierforeningen disponerer et mindre antall ekstra garasjeplasser som leies ut til beboerne.
  • Eget opplegg for balansert lading av elbiler ble installert i fellesgarasjene i 2020. Beboere som den gang ikke bestilte ladeuttak på sine garasjeplasser, kan gjøre det i ettertid.
  • Vedtatt budsjett for 2022 omfatter en innbetaling til dekning av fellesutgifter på i alt 12.769 kroner per husstand, fordelt med 902 kroner per måned i første kvartal,  1.091 kroner per måned i andre kvartal og 1.131 kroner per måned i årets to siste kvartaler.
  • Regningene på fellesutgifter skal dekke strøm til belysning av garasjer og gangveier, kollektiv avtale med Telia om digital-TV og bredbånd, forsikring av to felles garasjeanlegg, snømåking og strøing av gangveier og generelt løpende vedlikehold, samt fortsatt oppbygging av en reserve for å kunne takle eventuelle større vedlikeholdsutgifter.
  • Postadresse: Marthas Have Huseierforening, Sigurd Iversens vei 41, 0281 Oslo
  • Organisasjonsnummer: 916 679 378
  • Bankkonto: 0530 35 87839

Se også
Referater fra generalforsamlinger i Marthas Have Huseierforening
Vedtekter for Marthas Have Huseierforening