Om Marthas Have

Marthas Have Huseierforening omfatter 33 selveide boenheter, fordelt på 25 rekkehusleiligheter og åtte leiligheter i to firemannsboliger, sentralt beliggende under gamle trær på begge sider av den lille Mærradalsbekken i et etablert villastrøk på Bestum i Oslo.

Boligene ble oppført av Selvaag i 1978-1979. Mange av dem som flyttet inn den gang, bor fortsatt i Marthas Have. Litt gjennomtrekk av beboere er det selvfølgelig også, og nye familier med barn sørger gjerne for at lekeområdene på begge sider av bekken ikke står ubenyttet.

Marthas Have er kjent som et hyggelig sted å leve og bo for gamle og unge.

Velkommen til Marthas Have!

Kjøp eller salg av bolig?

Her er en oppdatert informasjonspakke om Marthas Have, myntet på eiendomsmeglere og andre interesserte i forbindelse med kjøp og salg av bolig.