Nyttig å vite

Husstandenes ansvar for pleie av fellesområder
Generalforsamlingen i Marthas Have Huseierforening vedtok i 1983 at alle husstander skulle ha et særlig ansvar for jevnlig vedlikehold og pleie av nærliggende områder på fellesarealet – for eksempel gressklipping, enkel beskjæring av busker og trær og fjerning av rusk og rask. Ansvarsområdene er markert på dette kartet og er retningsgivende for arbeidet under den årlige vårdugnaden.

Redskaper til felles bruk
Huseierforeningen disponerer over en del redskaper som kan brukes fritt av beboerne, blant annet:

 • Selvgående gressklipper (oppbevares i låst bod i garasje 39)
 • Sandstrøingsmaskin på hjul (oppbevares i begge garasjer)
 • Høytrykksspyler (oppbevares i låst bod i garasje 39)
 • Elektrisk oppmalingsmaskin for småkvister (oppbevares i låst bod i garasje 39)
 • Utstyr for snømåking (oppbevares i begge garasjer)
 • Trillebårer (oppbevares i begge garasjer)

Digital-TV og bredbånd
Huseierforeningens kollektive avtale med Telia (tidligere Get) om digitale TV-signaler ble i 2021 vedtatt utvidet til også å omfatte 100 mbps bredbånd med trådløs router. Kostnaden for dette inngår i fellesutgiftene.  

Snømåking og sandstrøing av felles gangveier
… blir utført av et eksternt firma. Måking med traktor finner sted når det har kommet rundt fem centimenter med snø, og gangveiene blir strødd med grus når det er isete og glatt. Ved garasjene finnes kasser med grus som kan benyttes av alle til å strø ved egen inngang eller andre steder der det trengs.

Returpapir og husholdningsavfall
Returpapir legges i containere utenfor porten til garasje 39 og garasje 53. Containerne blir normalt tømt annenhver fredag.

På “Vestbredden” legges kildesortert husholdningsavfall i felles containere som er plassert inne i garasjen. På “Østbredden” har i prinsippet hver husstand sin egen søppeldunk, men enkelte har valgt å dele på søppelkasse og utgiftene til tømming.

Husholdningsavfall blir normalt hentet hver tirsdag morgen. Hentetider for papir og søppel kan sjekkes på denne siden til Oslo kommune. Her kan det også meldes fra om manglende henting av papir eller restavfall.

Skal du beise huset?
Reguleringsbestemmelsene for Marthas Have slår fast at “bebyggelsen skal samarbeides i utforming og fargevalg”.

Skal du beise huset, gjør det helst samtidig med naboene, slik at hele rekken får samme fargenyanse og alderspatina. Gjeldende betegnelser på den utvendige hovedfargen på husene skal være angitt under, men konferer med naboene og sjekk for sikkerhets skyld tidligere brukte malingspann før du kjøper beisen og går i gang.

 • Rekke 39: Tjærebrun (Jotun Trebitt 676 Tjærebrun)
 • Rekke 41: Seterbrun (Jotun Trebitt 675 Seterbrun)
 • Rekke 43: Gammelrød (Jotun Trebitt 819 Gammelrød)
  Fargevalget er senere fraveket av 43a og b, samt av 43 c og d.
 • Hus 45: Tjærebrun?
 • Hus 47: Tjærebrun?
 • Rekke 49: Tjærebrun (Jotun Trebitt 676 Tjærebrun)
 • Rekke 51: Gammelrød (Jotun Trebitt 819 Gammelrød)
 • Rekke 53: Seterbrun (Jotun Trebitt 675 Seterbrun)

Har du elbil eller vurderer å skaffe deg en?
En omfattende infrastruktur for strøm til sikker lading av elbiler ble i 2020 lagt opp i begge fellesgarasjer i Marthas Have, og et flertall av husstandene bestilte og fikk montert ladestasjoner på sine garasjeplasser. Her er nyttig informasjon:
Alt du trenger å vite om lading av elbil i Marthas Have

Egen “Portklubb” for den elektriske garasjeporten i nr. 39
De 22 husstandene på “Østbredden” gikk på 1990-tallet sammen om å kjøpe og vedlikeholde en elektrisk portåpner for garasjen i nr. 39. Eventuelle feil ved porten skal meldes til Eivind i 41b, slik at all kontakt med portleverandøren blir samordnet.

Ny håndsender til den automatiske portåpneren kan bestilles fra Saco Teknikk AS. Liten håndsender har typebetegnelsen Ansonic SA 40-1 mini, mens den større håndsenderen er av typen Ansonic SA 40-1. Vi anbefaler den større fjernkontrollen, som har vist seg å være mer holdbar og ha bedre rekkevidde.

Før ny håndsender kan tas i bruk, må den kodes hos Eivind. Husk også å melde fra om du mister eller blir frastjålet håndsenderen, slik at ny kode raskt kan legges inn i senderne som er i bruk.

Lenker til noen lokale nettsteder
Oslo kommune, Bydel Ullern
Ullern, Røa og Bygdøy Historielag
Bestum Stasmusikk (Se også: Stasens gamle nettsted)
Bestum Finspill
Bestum skole
Ullern videregående skole
Ullern kirke og menighet