Nyttig å vite

Husstandenes ansvar for pleie av fellesområder
Generalforsamlingen i Marthas Have Huseierforening vedtok i 1983 at alle 33 husstander skulle ha et eget ansvar for jevnlig vedlikehold og pleie av deres nærliggende områder på fellesarealet – for eksempel gressklipping, enkel beskjæring av busker og trær og fjerning av rusk og rask. Ansvarsområdene er markert på dette kartet og er retningsgivende for arbeidet under den årlige vårdugnaden.

Redskaper til felles bruk
Huseierforeningen disponerer over en del redskaper som kan brukes fritt av beboerne, blant annet:

 • Selvgående gressklipper (oppbevares i låst bod i garasjen på østsiden)
 • Sandstrøingsmaskin på hjul (oppbevares i begge garasjer)
 • Høytrykksspyler (oppbevares i låst bod i garasjen på østsiden)
 • Elektrisk oppmalingsmaskin for småkvister (oppbevares i låst bod i garasjen på østsiden)
 • Utstyr for snømåking (oppbevares i begge garasjer)
 • Trillebårer (oppbevares i begge garasjer)  

Returpapir og husholdningsavfall
Returpapir legges i containere utenfor portene til de to fellesgarasjene i Sigurd Iversens vei 39 og 53. Papircontainerne blir normalt tømt annenhver fredag.

På «Vestbredden» legges kildesortert husholdningsavfall i felles containere som er plassert inne i garasjen. På «Østbredden» har hver husstand sin egen søppeldunk, men noen naboer har valgt å dele på søppelkasse og utgiftene til tømming. Husholdningsavfall blir normalt hentet hver tirsdag morgen.

Hentetider for papir og restavfall kan sjekkes på denne siden til Oslo kommune. Her kan det også meldes fra om manglende henting av avfall.

Snømåking og sandstrøing av felles gangveier
… blir utført av et eksternt firma. Måking med traktor finner sted når det har kommet rundt fem centimenter med snø, og gangveiene blir strødd med grus når det er isete og glatt. Ved garasjene finnes kasser med grus som kan benyttes av alle til å strø ved egen inngang eller andre steder der det trengs.

Digital-TV og bredbånd inkludert i fellesutgiftene
Huseierforeningens kollektive avtale med Telia (tidligere Get) om digitale TV-signaler ble i juni 2021 utvidet til også å omfatte bredbånd med trådløs router.

Kostnadene for den kollektive pakken med TV og bredbånd inngår i huseierforeningens fellesutgifter. Om du av en eller annen grunn har en annen installert bredbåndsløsning, er det penger å spare ved å kutte ut den og heller benytte Telia-løsningen som uansett er betalt gjennom fellesutgiftene.

Skulle du trenge spesifiserte summer for henholdsvis TV og bredbånd som dokumentasjon for refusjon fra arbeidsgiver, send en epost til styremail@telia.no.

I den kollektive avtalen med Telia har den enkelte husstand tre hovedvalg: 

 • Både TV og bredbånd: Digital TV-dekoder med opptaksmuligheter og trådløs bredbåndsrouter med nedlastingshastighet på 100 mbps.
 • Bare TV: Velg bort bredbåndet og få flere TV-kanaler i stedet.
 • Bare bredbånd: Velg bort TV og få bredbånd med nedlastingshastighet på 750 mbps. 

I tillegg til huseierforeningens kollektive TV- og bredbåndspakke kan husstandene gjøre individuelle avtaler med Telia om flere TV-kanaler og/eller høyere netthastighet. Telias fakturaer for slike ekstratjenester blir sendt direkte til den enkelte husstand og påløper utenom det obligatoriske beløpet som inngår i huseierforeningens fellesutgifter. Alle huseiere har en egen «Min side» hos Telia, der man kan velge ekstratjenester.

Innkallingen til generalforsamlingen i april 2021 gir ytterligere detaljer om Telia-avtalen. 

Har du elbil eller vurderer å skaffe deg en?
En omfattende infrastruktur for separat strømleveranse til sikker lading av elbiler ble i 2020 lagt opp i begge fellesgarasjer i Marthas Have. Et flertall av husstandene har fått montert ladestasjoner på sine garasjeplasser, men det er også fullt mulig å etterbestille ladeuttak. Her er nyttig informasjon:
Alt du trenger å vite om lading av elbil i Marthas Have

Egen «Portklubb» for den elektriske garasjeporten i nr. 39
De 22 husstandene på «Østbredden» gikk på 1990-tallet sammen om å kjøpe og vedlikeholde en elektrisk portåpner for garasjen i Sigurd Iversens vei 39. Eventuelle feil ved porten skal meldes til Eivind Bull-Hansen i 41b, slik at kontakten om service på porten blir samordnet.

Ny håndsender til den automatiske portåpneren kan bestilles fra Saco Teknikk AS. Liten håndsender har typebetegnelsen Ansonic SA 40-1 mini, mens den større håndsenderen er av typen Ansonic SA 40-1. Vi anbefaler den større fjernkontrollen, som har vist seg å være mer holdbar og ha bedre rekkevidde.

Før en ny håndsender kan tas i bruk, må den kodes hos Eivind. Husk også å melde fra om du mister eller blir frastjålet håndsenderen, slik at ny kode raskt kan legges inn i porten og senderne.

Skal du beise huset?
Reguleringsbestemmelsene for Marthas Have slår fast at «bebyggelsen skal samarbeides i utforming og fargevalg».

Skal du beise huset, gjør det helst samtidig med naboene, slik at hele rekken får samme fargenyanse og alderspatina. Gjeldende betegnelser på den utvendige hovedfargen på husene skal være angitt under, men konferer med naboene og sjekk for sikkerhets skyld tidligere brukte malingspann før du kjøper beisen og går i gang.

 • Rekke 39: Tjærebrun (Jotun Trebitt 676 Tjærebrun)
 • Rekke 41: Seterbrun (Jotun Trebitt 675 Seterbrun)
 • Rekke 43: Gammelrød (Jotun Trebitt 819 Gammelrød)
  Fargevalget er senere fraveket av 43c og 43d.
 • Hus 45: Tjærebrun?
 • Hus 47: Tjærebrun?
 • Rekke 49: Tjærebrun (Jotun Trebitt 676 Tjærebrun)
 • Rekke 51: Gammelrød (Jotun Trebitt 819 Gammelrød)
 • Rekke 53: Seterbrun (Jotun Trebitt 675 Seterbrun)

Lenker til noen lokale nettsteder
Oslo kommune, Bydel Ullern
Ullern, Røa og Bygdøy Historielag
Bestum Stasmusikk 
Bestum Finspill
Bestum skole
Ullern videregående skole
Ullern kirke og menighet