Regler for leie av ekstra garasjeplass

Regler for utleie av parkeringsplasser

Vedtatt på Generalforsamling i Marthas Have 4. mars 2004

1 . Tildeling av utleieplasser gjøres en gang pr. år i forbindelse med generalforsamlingen. Tildelingen gjelder fra 1. mai. En plass leies for 12 mnd av gangen.

2. Utleieplasser skal prioriteres parkering av bil som er i «daglig», normal bruk. Lav prioritet defineres som:

  a. Båt eller annet
  b. Langtidslagring av bil
  c. Plass som benyttes som lagringsplass
  d. Ikke benyttet plass
  e. Hvis husstanden allerede har en ekstra utleieplass

3. Før hver generalforsamling må alle nye som ønsker utleieplass (normal eller «lav prioritet») melde dette til styret. På samme måte må de som ønsker å avslutte leieforholdet melde fra om dette før generalforsamlingen. Hvis behovet er større enn antall ledige plasser tildeles p-plasser etter følgende regler:

4. Hvis det allerede er lav prioritet bruk av plassene, viker disse umiddelbart for normale brukere. (Hvis ikke alle lav prioritets plasser må vike, trekkes hvem som må vike).

5. Hvis det fremdeles er normale brukere i kø får alle disse plass, de som må vike plass trekkes ut blant de som har leieplass.

6. Hvis det er rom for lavprioritetsplasser etter at alle normale brukere har fått plass, far de som har stått lengst i kø plass (eventuelt trekning mellom de som har stått like lenge i kø). Hvem som må vike trekkes blant de som har lavprioritetsplass.

7. Hvis man får tildelt plass, nullstilles køtid. Mister man plassen, begynner køtid å løpe hvis man umiddelbart stiller seg i kø for ledig plass. Tider regnes bare i hele år. Dvs søknad om plass som kommer inn i løpet av året regnes som om de kom inn til generalforsamlingen og køtid sette lik null. Er det ledige plasser kan man selvfølgelig to plassen midlertidig i bruk umiddelbart, men stiller likt med alle som søker for førstkommende generalforsamlingen.

8. Hvis en som har en leieplass ønsker å avslutte leieforholdet for det løper ut 1. mai, kan dette ordnes på forskjellige måter:

  a. Plassen kan fremleies til en annen i MH frem til 1. mai uten at Styret involveres. Plassen er ledig fra 1. mai. Vedkommende som midlertidig leide plassen mister ikke eventuell køtid.
  b. Vedkommende sier i fra til Styret. Styret finner / trekker en midlertidig ut i fra køen som kan leie plassen frem til 1. mai uten at han forandrer køstatus.

Den som avslutter leieforholdet før 1. mai, får køstatus som om plassen var leid frem til 1. mai.