Alt du trenger å vite om lading av elbil i Marthas Have

En omfattende infrastruktur for strøm til sikker lading av elbiler ble sensommeren og høsten 2020 lagt opp i begge fellesgarasjer i Marthas Have.

Arbeidene omfattet separat strømopplegg til alle faste garasjeplasser for husstandene i Marthas Have, samt til ekstraplassene som huseierforeningen disponerer. Også de seks eksterne plasseierne i garasjen i Sigurd Iversens vei 53 har blitt med på denne grunninvesteringen i strøminfrastruktur.

Flertallet av de 33 husstandene i Marthas Have, samt fem av de eksterne plasseierne, hadde per senhøsten 2022 fått montert ladeuttak på sine garasjeplasser. Om du ikke fikk montert ladeboks i første runde, lar det seg gjøre i ettertid – se info nederst på denne siden.

OBS: Garasjeplassenes gamle strømuttak med vanlig jordet støpsel skal av sikkerhetsgrunner ikke brukes til lading av elbiler.

Slik bruker du ladeboksen din

Alle ladebokser må være aktivert for å kunne lade en elbil eller ladbar hybridbil. Det eksterne selskapet Movel overvåker ladeanlegget og sørger for å aktivere eller deaktivere ladepunkter etter den enkelte brukers ønsker. Movel håndterer også all forbruksmåling og fordelingen av strømregninger til brukerne.

Skulle du ha problemer med laderen, ring Movel på telefon 47504041 eller se etter tips på Movels supportsider.

Følg strømforbruket på Min side hos Movel

Min side kan du se strømforbruket fra ditt ladepunkt fordelt på måned og år.

 1. Nettadresse: min-side.movel.no/
 2. Brukernavn: Din epostadresse
 3. Passord: Bruk passordet du fikk da ladeboksen ble aktivert

Under fanen Innstillinger kan du låse fast eller låse opp ladekabelen i ladeboksen. Det kan være praktisk, hvis du ønsker å ha kabelen hengende på laderen og samtidig være sikret at ingen stikker av med den. Skal du på langtur, låser du kabelen opp og tar den med for å kunne lade bilen underveis.

Ønsker du å deaktivere din ladeboks for en periode, må du gi beskjed til Movel. En avskrudd ladeboks vil kunne lyse rødt, og det kan jo tolkes som om det er en feil, men det er bare en farge som er regulert av den europeiske standarden som ladebokser følger.

Å aktivere eller deaktivere en ladeboks

 1. Nettadresse: www.movel.no/bestill-abonnement.
 2. Legg inn Marthas Have Huseierforening i feltet for navn på boligselskap.
 3. Legg inn nummeret på din parkeringsplass. Plassnumrene finnes her
 4. Legg inn ditt navn, adresse, epostadresse, mobilnummer.
 5. Legg inn ønsket valg for fakturering.
 6. Skriv i kommentarfeltet om du ønsker aktivering eller deaktivering av ladeuttaket, og tidspunktet for når det skal skje.

Teknisk informasjon om anlegget i Marthas Have

 • Ladebokstype: EVB103-AWB
 • Ladekabel: Type 2 
 • Samtidsfaktoren er 2,1 kW med ladestyrke opp til 32 A. Hvis få lader samtidig, vil det være mulig å lade på 32 A (7,4 kW). Anlegget blir automatisk lastbalansert i forhold til hvor mange som til enhver tid lader. 
 • Ladeboksen er klargjort for OCPP 2.0, noe som betyr vi selv skal kunne velge fritt mellom tredjepartsløsninger og ikke er låst til en ladeleverandør med proprietære protokoller.  Vi har ingen kWt-påslag, slik mange leverandører krever. Påslaget ligger vanligvis på 10-15 prosent. 
 • ISO 15118 gir mulighet for ID-fri lading og toveis kommunikasjon mellom ladestasjon og bil, prioritert laststyring og smartgrid energistyring for kjøp og salg av strøm. Dette gjør at man om ønskelig kan effektivisere bruken av allokert strøm etter behov og pris – på sikt er tanken at strøm skal kunne hentes ut fra bilen når strømmen er dyr, og så sendes tilbake til bilen på tider av døgnet når strømmen er rimeligere. Men anlegget vårt er per i dag ikke satt opp for salg av strøm, bare for lading.
 • Det er lagt opp inntakssikring på 180 A til hver garasje, men den er nedjustert til 125 A slik at vi holder oss under grensen på 126 A for den dyrere industri/effekttariffen. Denne tariffen er under politisk behandling og kan bli justert. Vi har mulighet til å justere opp effekten i garasjene dersom tariffgrensen og prisen endres. Infrastrukturen vår kan bære 250 A. 

Ønsker du å etterbestille en ladeboks? 

Alle husstander i Marthas Have deltok i 2020 i investeringen i strøminfrastruktur, betalt gjennom huseierforeningens fellesutgifter og en oppsamlet kontantreserve. Også de seks eksterne plasseierne i garasjen i Sigurd Iversens vei 53 var senhøsten 2021 ajour med sin innbetaling av 5.000 kroner til grunnleggende infrastruktur. Et flertall av dem som har faste garasjeplasser, har også fått montert ladeuttak. 

Har du ennå ikke fått ladeuttak, kan det bestilles i ettertid. Vær forberedt på at prisen for ladeboks og montering da vil kunne være noe høyere enn i første installasjonsrunde sommeren 2020, da hver ladeboks kostet 18.750 kroner inklusiv montering og moms. Senhøsten 2021 ble tre nye ladeuttak etterbestilt, og Enviro opererte med en totalpris på 20.937,30 kroner (inkl. mva) for hver ladeboks med montering.

Slik går du frem for å få ettermontert en ladeboks:

 1. Orienter styret i Marthas Have Huseierforening om at du ønsker å få montert en ladestasjon.
 2. Ladeboks og montering bestiller du hos Enviro Elektro på telefon 91873414, eller du legger inn en forespørsel i kontaktskjemaet på selskapets nettside.
 3. Måling av strømforbruket på ladeboksene håndteres av Movel, som sender regninger for strømforbruk og administrasjonskostnader direkte til dem som har aktivert sine ladeuttak.