Alt du trenger å vite om lading av elbil i Marthas Have

En omfattende infrastruktur for strøm til sikker lading av elbiler ble sensommeren og høsten 2020 lagt opp i begge fellesgarasjer i Marthas Have.

Den grunnleggende infrastrukturen omfatter alle faste garasjeplasser, samt ekstraplassene som huseierforeningen disponerer. I tillegg valgte fire av seks eksterne plasseiere i garasje 53 å bli med på investeringen i strøminfrastruktur.

I alt 21 av de 33 husstandene i Marthas Have, samt en av de eksterne plasseierne, bestilte med en gang ladestasjoner til sine garasjeplasser. Om du ikke fikk montert ladeboks i første runde, lar det seg gjøre i ettertid – se info nederst på denne siden.

Slik bruker du ladeboksen din

Alle ladebokser må være aktivert for å kunne lade en elbil eller ladbar hybridbil. Det eksterne selskapet Movel overvåker ladeanlegget og sørger for å aktivere eller deaktivere ladepunkter etter den enkelte brukers ønsker. Movel håndterer også all forbruksmåling og fordelingen av strømregninger til brukerne.

Skulle du ha problemer med laderen, ring Movel på telefon 47504041.

Følg strømforbruket på Min side hos Movel

Min side kan du se strømforbruket fra ditt ladepunkt fordelt på år og måned.

 1. Nettadresse: min-side.movel.no/
 2. Brukernavn: Din epostadresse
 3. Passord: Bruk passordet du fikk da ladeboksen ble aktivert

Under fanen Innstillinger kan du skru din aktiverte ladeboks av og på, noe som kan være nyttig for eksempel ved lengre fravær. En avskrudd ladeboks vil lyse rødt, og det kan jo tolkes som det er en feil, men det er bare farge som er regulert av den europeiske standarden som ladebokser følger.

Under Innstillinger kan du også låse fast og låse opp ladekabelen i ladeboksen. Det kan være praktisk, hvis du ønsker å ha ladekabelen hengende på laderen og være sikret at ingen stikker av med den. Skal du på langtur, låser du kabelen opp og tar den med for å kunne lade bilen underveis. 

Å aktivere eller deaktivere en ladeboks

 1. Nettadresse: www.movel.no/bestill-abonnement.
 2. Legg inn Marthas Have Huseierforening i feltet for navn på boligselskap.
 3. Legg inn nummeret på din parkeringsplass. Plassnumrene finnes her
 4. Legg inn ditt navn, adresse, epostadresse, mobilnummer.
 5. Legg inn ønsket valg for fakturering.
 6. Skriv i kommentarfeltet om du ønsker aktivering eller deaktivering av ladeuttaket, og tidspunktet for når det skal skje.

Teknisk informasjon om anlegget i Marthas Have

 • Ladebokstype: EVB103-AWB
 • Ladekabel: Type 2 
  (Per februar 2021 er det bare Renault Zoe av vanlige elbiler i Norge som ikke kan lade uten at det trengs spesiell tilpasninger av anlegget. Denne bilen krever 400 W, vårt er 230 W.)
 • Samtidsfaktoren er 2,1 kW med ladestyrke opp til 32 A. Hvis få lader samtidig, vil det være mulig å lade på 32 A (7,4 kW). Anlegget blir automatisk lastbalansert i forhold til hvor mange som til enhver tid lader. 
 • Ladeboksen er klargjort for OCPP 2.0, noe som betyr vi selv skal kunne velge fritt mellom tredjepartsløsninger og ikke er låst til en ladeleverandør med proprietære protokoller.  Vi har ingen kWt-påslag, slik mange leverandører krever. Påslaget ligger vanligvis på 10-15 prosent. 
 • ISO 15118 gir mulighet for ID-fri lading og toveis kommunikasjon mellom ladestasjon og bil, prioritert laststyring og smartgrid energistyring for kjøp og salg av strøm. Dette gjør at man om ønskelig kan effektivisere bruken av allokert strøm etter behov og pris – på sikt er tanken at strøm skal kunne hentes ut fra bilen når strømmen er dyr, og så sendes tilbake til bilen på tider av døgnet når strømmen er rimeligere. Anlegget vårt er per i dag ikke satt opp for salg av strøm, bare for lading.
 • Det er lagt opp inntakssikring på 180 A til hver garasje, men den er nedjustert til 125 A slik at vi holder oss under grensen på 126 A for den dyrere industri/effekttariffen. Denne tariffen er under politisk behandling og kan bli justert. Vi har mulighet til å justere opp effekten i garasjene dersom tariffgrensen og prisen endres. Infrastrukturen vår kan bære 250 A. 

Slik kan du få montert en ladeboks i ettertid

Alle husstander i Marthas Have deltok i 2020 i investeringen i strøminfrastruktur, betalt gjennom huseierforeningens fellesutgifter og en oppsamlet kontantreserve. Alle husstander kan dermed få ladeuttak for elbil på sine garasjeplasser.

Om du ikke var blant dem som med en gang bestilte ladestasjon, kan det gjøres i ettertid. Vær forberedt på at prisen for ladeboks og montering vil være noe høyere i ettertid enn for dem som deltok i første runde, da hver ladeboks kostet 18.750 kroner inklusiv montering og moms. 

I tillegg til kostnaden for selve ladeboksen opererte installatøren Enviro Elektro i 2020 med et gebyr på 1.750 kroner (ekskl. mva) for etterbestilt montering på en garasjeplass. Gebyret skal dekke oppmøte, programmering og idriftsettelse. Gebyret og prisen på ladeboksen kan senere ha blitt justert. 

Ønsker du å etterbestille en ladeboks? 

 1. Kontakt Marthas Haves prosjektleder Marius Austnes per epost til austnes@gmail.com og fortell at du ønsker å få ettermontert en ladestasjon.
 2. Ladeboks og montering bestilles hos Enviro Elektro på telefon 91873414, eller du kan legge inn en forespørsel i kontaktskjemaet på selskapets nettside.