Generalforsamling 2024: Viktig vedtektstillegg om elbillading, nytt styre valgt

Vedtektene til Marthas Have Huseierforeningen fikk en ekstra paragraf under generalforsamlingen 24. april 2024 i møtelokalet i Laboratoriet på Harbitz Torg. Med det nødvendige to tredels flertall blant de fremmøtte ble følgende tillegg vedtatt til huseierforeningens vedtekter: 

§10 Det skal ikke brukes vanlig stikkontakt  til å lade elbil i garasjen. Ta kontakt med styret for å få kontaktinformasjon til vår ladeoperatør og installatør av ladebokser. 

For øvrig står de gamle vedtektene uendret inntil nytt styre får samordnet de to forslagene til vedtektsendringer som var presentert for generalforsamlingen. Et samordnet, nytt forslag vil kunne legges frem for generalforsamlingen i 2025.

Som nytt styremedlem ble valgt Mats Lennartsson i 51c. Anita G. Olsen i 49a var ikke på gjenvalg og fortsetter i styret. Cecilie Leganger i 39e og Kitty Colbjørnsen Aarseth i 41d var heller ikke på gjenvalg, men fortsetter et år til, siden det ikke hadde vært mulig å finne erstattere.

Økonomisk sett tar huseierforeningen sikte på et «hvileår» i 2024 etter den omfattende betongrehabiliteringen i fellesgarasjene høsten 2023, der alle kostnader ble dekket gjennom ekstraordinære kontantinnbetalinger fra Marthas Haves 33 husstander og seks innehavere av eksternt eide garasjeplasser. Fellesutgiftene i Marthas Have vil ligge uendret på 1.255 kroner i måneden, såfremt ikke noe uforutsett skulle inntreffe.

Årsreferat, regnskap for 2023 og budsjett for 2024  finnes på denne siden