Innkalling til årsmøte 24. april 2024

Styret i Marthas Have Huseierforening inviterer til ordinært årsmøte onsdag 24. april kl. 18.00-19.00 i møtelokalet i andre etasje hos Laboratoriet i Harbitz Torg.

Innkallingem ble 15. april sendt til alle huseiere i form av en lenke til et oppslag på huseierforeningens hjemmeside hos Solibo, som fra september 2023 er foreningens forretningsfører.

Solibo-hjemmesiden inneholder alle nødvendige vedlegg til årsmøtet, deriblant styrets årsrapport og Solibos årsregnskap for 2023 og budsjettoppstilling for 2024.