Nyttig å vite om ny Telia-avtale for både TV og bredbånd

Etter vedtak på generalforsamlingen våren 2021 inngår både TV og bredbånd i fellesutgiftene til Marthas Have Huseierforening.

Tidligere omfattet den kollektive avtalen bare TV-signaler, men fra juni 2021 er bredbånd på 100 mbps med trådløs router inkludert. Dessuten får du nå TV-dekoder med opptaksmuligheter.

Nyttig informasjon om hvordan du sikrer å få det du har krav på i henhold til den nye Telia-avtalen, finnes på denne siden

Velkommen til dugnad våren 2021

Dugnaden i 2021 holdes  mandag 3. mai og tirsdag 4. mai. Vi starter klokken 18 og følger vanlige smittevernregler og holder god avstand. 

Alle husrekkene har sine faste ansvarsoppgaver i henhold til kartet over området – slik som vi pleier. 

I tillegg har styret satt opp en liste med andre oppgaver for årets dugnad. Noen av oppgavene er allerede fordelt. Resten av oppgavene kan fordeles på dugnaden, etter førstemann-til-mølla-prinsippet.

Maling, beis og annet utstyr er å få i garasjen i øst, under rekke 39. 

Tre containere vil bli satt ut på vanlige steder – alle kun for hageavfall (ikke plastsekker):

  • På gresset mellom 43 A og bekken
  • Utenfor garasje 53
  • Innenfor porten til Østbredden 

Velkommen til dugnad!

Vennlig hilsen Styret 

Referat og sakspapirer til generalforsamlingen 2021

Generalforsamlingen i Marthas Have ble i 2021 gjennomført digitalt på grunn av smittevernsrestriksjoner som gjorde det vanskelig å møtes fysisk, akkurat som i 2020.

Avstemningen over de ulike sakene ble avsluttet 20. april. Referatet og alle sakspapirer finnes på denne siden.

Et av de viktigste punktene var forslaget om å utvide den kollektive avtalen med Telia om digital-TV til også å omfatte 100 mbps bredbånd med trådløs router. Detaljer om Telia-forslaget finnes i innkallingen til generalforsamling. Ny avtale vil tre i kraft fra 1. juni.  

Alt du trenger å vite om lading av elbil i Marthas Have

Lurer du på noe når det gjelder lading av elbil på garasjeplassen din i Marthas Have? Angrer du på at du ikke med en gang bestilte og fikk montert en ladeboks, og ønsker å gjøre det i ettertid?

Her er en egen nettside med nyttig informasjon for deg som allerede har ladestasjon og er i gang med elbilladingen, for deg som vurderer å gå til anskaffelse av elbil og ta i bruk den nye ladeboksen, og for deg som vurderer å få ettermontert en ladestasjon:

Alt du trenger å vite om lading av elbil i Marthas Have

Etter vedtaket i ekstraordinær generalforsamling i Marthas Have Huseierforening i juni 2020 om å installere lademuligheter for elbil i garasjene ble omfattende arbeider gjennomført på sensommeren og høsten for å legge inn en separat og sikker strømforsyning.

Infrastrukturen for elbillading omfatter alle de 33 faste garasjeplassene til husstandene i Marthas Have, samt alle 15 ekstraplasser som huseierforeningen disponerer. I tillegg valgte fire av seks eksterne plasseiere i garasjen i Sigurd Iversens vei 53 å bli med på investeringen i strøminfrastruktur.

I alt 21 av de 33 husstandene i Marthas Have, samt en av de eksterne plasseierne, bestilte med en gang ladestasjoner til sine garasjeplasser.

OBS: Det er ikke lov å lade elbiler og ladbare hybrider via de gamle, jordete strømuttakene på garasjeplassene. Disse kontaktene skal bare brukes til mindre belastende uttak av strøm, for eksempel hvis du trenger å friske opp et startbatteri eller støvsuge bilen innvendig.

Vedtak om opplegg for lading av elbil

Marthas Have Huseierforening vedtok i ekstraordinær generalforsamling onsdag 10. juni 2020 å investere i nødvendig infrastruktur for lading av elbil i garasjene, i tråd med informasjon som styret tidligere har sendt til alle husstander.

Selve elbilladerne må bestilles separat av dem som ønsker det, med frist 11. juni. Lenke til bestillingsskjemaet finnes i referatet og sakspapirene fra styret.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 10. juni 2020
Sakspapirer til ekstraordinær generalforsamling 10. juni 2020

Dugnad 2020 – i koronaens tegn

På grunn av koronaepidemien blir årets dugnad spredt over flere dager og handler denne gang om stell av felles uteområder på mer individuell basis.

Dugnadsdagene er satt til 5. og 6. mai 2020.

Mer detaljert informasjon er sendt til alle husstander.

Elektronisk generalforsamling på grunn av koronaepidemien

På grunn av den pågående koronakrisen lar det seg ikke gjøre å gjennomføre en normal generalforsamling med fysisk fremmøte i Martas Have Huseierforening. Årets generalforsamling blir derfor gjennomført elektronisk. 

Alle husstander har fått tilsendt:  

  • Oppdatert dagsorden for generalforsamlingen (med lenke til å avgi stemme)
  • Styrets årsberetning for 2019
  • Regnskap for 2019
  • Budsjett for 2020

Styret håper alle legger godviljen til og bidrar til at vi får gjennomført generalforsamlingen på denne noe utradisjonelle måten i god dugnadsånd.

Svarfrist er onsdag 8. april kl. 12.00. 

Årsmøtereferat, årsberetning, regnskap og 2019-budsjett

Marthas Have Huseierforening holdt generalforsamling 28. mars 2018 kl. 20.00 hos Hunting i 53a.

Alle årsmøtepapirer finnes på denne siden. Det nye styrets sammensetning ser du her.

Fellesutgiftene er i 2019 budsjettert til 625 kroner i måneden, innkrevd gjennom året i form av tre regninger på 2.500 kroner hver.

Leien for ekstra garasjeplass står uendret på 550 kroner, innkrevd gjennom året i form av fire regninger på 1.650 kroner hver.

Nytt styremedlem

Marius Austnes i 43d ble valgt til nytt styremedlem på generalforsamlingen i Marthas Hav Huseierforening onsdag kveld 27. mars 2019.

Marius etterfølger Christian Rindlisbacher i 41e.

Øvrige styremedlemmer er Tommy Normann i 39c, Mats Lennartsson i 51c og Unni Hoffmann i 49e.

Årsberetning/årsmøtereferat og vedtatt budsjett blir lagt ut på dette nettstedet straks alt er klart.