Vedtak om opplegg for lading av elbil

Marthas Have Huseierforening vedtok i ekstraordinær generalforsamling onsdag 10. juni 2020 å investere i nødvendig infrastruktur for lading av elbil i garasjene, i tråd med informasjon som styret tidligere har sendt til alle husstander.

Selve elbilladerne må bestilles separat av dem som ønsker det, med frist 11. juni. Lenke til bestillingsskjemaet finnes i referatet og sakspapirene fra styret.

Disse PDF-ene krever samme passord som for Beboere-siden:
Referat fra ekstraordinær generalforsamling 10. juni 2020
Sakspapirer til ekstraordinær generalforsamling 10. juni 2020

Dugnad 2020 – i koronaens tegn

På grunn av koronaepidemien blir årets dugnad spredt over flere dager og handler denne gang om stell av felles uteområder på mer individuell basis.

Dugnadsdagene er satt til 5. og 6. mai 2020.

Mer detaljert informasjon er sendt til alle husstander.

Elektronisk generalforsamling på grunn av koronaepidemien

På grunn av den pågående koronakrisen lar det seg ikke gjøre å gjennomføre en normal generalforsamling med fysisk fremmøte i Martas Have Huseierforening. Årets generalforsamling blir derfor gjennomført elektronisk. 

Alle husstander har fått tilsendt:  

  • Oppdatert dagsorden for generalforsamlingen (med lenke til å avgi stemme)
  • Styrets årsberetning for 2019
  • Regnskap for 2019
  • Budsjett for 2020

Styret håper alle legger godviljen til og bidrar til at vi får gjennomført generalforsamlingen på denne noe utradisjonelle måten i god dugnadsånd.

Svarfrist er onsdag 8. april kl. 12.00. 

Årsmøtereferat, årsberetning, regnskap og 2019-budsjett

Marthas Have Huseierforening holdt generalforsamling 28. mars 2018 kl. 20.00 hos Hunting i 53a.

Alle årsmøtepapirer finnes på denne siden. Det nye styrets sammensetning ser du her.

Fellesutgiftene er i 2019 budsjettert til 625 kroner i måneden, innkrevd gjennom året i form av tre regninger på 2.500 kroner hver.

Leien for ekstra garasjeplass står uendret på 550 kroner, innkrevd gjennom året i form av fire regninger på 1.650 kroner hver.

Nytt styremedlem

Marius Austnes i 43d ble valgt til nytt styremedlem på generalforsamlingen i Marthas Hav Huseierforening onsdag kveld 27. mars 2019.

Marius etterfølger Christian Rindlisbacher i 41e.

Øvrige styremedlemmer er Tommy Normann i 39c, Mats Lennartsson i 51c og Unni Hoffmann i 49e.

Årsberetning/årsmøtereferat og vedtatt budsjett blir lagt ut på dette nettstedet straks alt er klart.

Invitasjon til generalforsamling 27. mars

Onsdag 27. mars 2019 holdes generalforsamling i Marthas Have Huseierforening.

Møtet begynner kl. 20.00. Også i år har Anne og Gene Hunting stilt sin stue til rådighet i 53a.

Styret ber om å få forslag til generalforsamlingen sendt på epost til tommynormann@me.com innen onsdag 20. mars.

Klikk her for å se innkallingen, som alle skal ha fått tilsendt på mail 10. mars.

OBS: Garasjevask tirsdag 21. august, garasjen må være tømt dagen før

Tirsdag 21. august  blir det rengjøring av begge garasjer i Marthas Have.

All løsøre og lagrete eiendeler må være fjernet fra garasjene dagen før, det vil si mandag 20. august. Alle sykler må fjernes, og bilene må være flyttet ut på gaten. 

Garasjevasken vil bli utført av Gårdreform, det samme selskapet som sørger for snømåking og sandstrøing av gangveier hos oss om vinteren.

Tommy Normann ny styreleder

Styret som ble valgt på årets generalforsamling i Marthas Have Huseierforening, har konstituert seg med Tommy Normann som ny styreleder.

Mats Lennartsson fortsetter som nestleder.

Øvrige styremedlemmer er Unni Hoffmann og Christian Rindlisbacher.

Styreendringene er meldt inn til Brønnøysundregistrene, der huseierforeningen er oppført med organisasjonsnummer.

Vårens dugnad: Mandag 7. mai og tirsdag 8. mai

Igjen er det duket for vårdugnad i Marthas Have, i år henholdsvis mandag 7. mai og tirsdag 8. mai, hver dag fra klokken 18.

Alle husrekkene har faste ansvarsoppgaver i henhold til kartet som er sendt ut til husstandene på mail. Skulle du savne denne e-posten, gi et vink til Tommy Normann.

Containere blir som vanlig plassert ut på tre steder:

  • På gresset mellom 43A og bekken: Bare hageavfall, ikke i plastsekker.
  • Utenfor garasje 53: Bare hageavfall på første dugnadsdag, ikke i plastsekker. Mulighet for blandet avfall på andre dag.
  • Ved porten til “Østbredden”: Blandet avfall begge dager.

Containerne vil bli låst utenom dugnadstiden.

NB! Privat avfall kan først kastes når dugnadens andre dag er over. Containerne fjernes onsdag morgen 8. mai.

Spesialavfall MÅ IKKE kastes i containerne!