Styrevalg, sakspapirer og referat fra generalforsamlingen 28. april 2022

Kitty Colbjørnsen Aarseth i Sigurd Iversens vei 41d og Håkon Northcraft Kavli i 53c er valgt som styremedlemmer i Marthas Have Huseierforening for toårsperioden frem til 2024. 

De to etterfølger Øivind Frisvold i 49b og Marius Austnes, som flyttet fra 43d og gikk ut av styret i august 2021.

Hilde Dons Jensen i 51b ble valgt til styret i 2021 og har et år igjen av sin periode. Cecilie Leganger i 39e ble valgt i 2020 og har tatt gjenvalg for et år. 

Generalforsamlingen vedtok et budsjett for 2022 som omfatter en årlig innbetaling fra den enkelte husstand på i alt 12.769 kroner til dekning av fellesutgifter og fortsatt oppbygging av et vedlikeholdsfond som buffer mot eventuelle større utgifter.

Sakspapirer, årsmøtereferat, årsregnskap for 2021 og vedtatt budsjett for 2022 finnes på denne siden.