Ny forretningsfører fra september 2023: Solibo AS

I tråd med vedtak på generalforsamlingen i april 2023 har styret inngått avtale med Solibo AS om forretningsførsel for Marthas Have Huseierforening. 

Avtalen trådte i kraft 1. september og innebærer at alle innbetalinger til huseierforeningen heretter vil kunne gå som eFaktura og AvtaleGiro. Dette gjelder både regninger på vedtatte fellesutgifter, leie av ekstra garasjeplasser og de større innbetalingene fra huseiere og eksterne garasjeeiere til dekning av høstens omfattende arbeider med betongrehabilitering i fellesgarasjene.

Huseierforeningens mangeårige kasserer Eivind Bull-Hansen vil fortsatt ha en tilknyttet styrerolle med blant annet å godkjenne fakturaer i Solibo-løsningen og være sparringpartner i økonomiske spørsmål. Eivind vil fortsatt også administrere utleien av ekstra garasjeplasser til foreningens beboere. 

Marthas Have Huseierforening har fått en egen oppslagstavle i Solibo-løsningen, der nyttig informasjon etter hvert vil bli lagt ut. Inntil videre vil også foreningens gamle nettsted www.marthashave.org bli vedlikeholdt som oppslagsverk.

Solibo Home 

Nyttig å vite om kollektiv avtale med Telia for både TV og bredbånd

Etter vedtak på generalforsamlingen våren 2021 inngår både TV og bredbånd i fellesutgiftene til Marthas Have Huseierforening.

Tidligere omfattet den kollektive avtalen bare TV-signaler, men fra juni 2021 er bredbånd trådløs router og nedlastingshastighet på 100 mbps inkludert. Dessuten betyr avtalen at du kan få TV-dekoder med opptaksmuligheter.

Huseierforeningens avtale med Telia gir flere valgmuligheter. Innenfor den kollektiuve avtalen kan du velge å ha standardpakken med både TV og bredbånd, eller du kan velge å ha bare TV med et utvidet antall kanaler. En tredje mulighet er å velge bare bredbånd med høy nedlastingshastighet.

Ønsker du flere TV-kanaler, økt bredbåndshastighet eller annet fra Telia utover det som inngår i den kollektive avtalen , kan det bestilles via «Min side» på telia.no. Regning på ekstratjenester utover den kollektive avtalen blir sendt direkte fra Telia til den aktuelle husstand.

Den kollektive Telia-avtalen blir betalt gjennom huseierforeningens fellesutgifter. I 2022 utgjør Telia-avtalen en månedlig sum på 556,61 kroner per husstand for TV og bredbånd. Om du får refusjon fra arbeidsgiver av bredbåndsutgifter, kan du kontakte Telia på styremail@telia.no og be om dokumentasjon på andelen som bredbånd utgjør av den månedlige summen.    

Ytterligere informasjon om Telia-avtalen finnes på denne siden og som vedlegg til innkallingen til generalforsamling i april 2021. 

Alt du trenger å vite om lading av elbil i Marthas Have

Lurer du på noe når det gjelder lading av elbil på garasjeplassen din i Marthas Have? Angrer du på at du ikke med en gang bestilte og fikk montert en ladeboks, og ønsker å gjøre det i ettertid?

Her er en egen nettside med nyttig informasjon for deg som allerede har ladestasjon og er i gang med elbilladingen, for deg som vurderer å gå til anskaffelse av elbil og ta i bruk den nye ladeboksen, og for deg som vurderer å få ettermontert en ladestasjon:

Alt du trenger å vite om lading av elbil i Marthas Have

Etter vedtaket i ekstraordinær generalforsamling i Marthas Have Huseierforening i juni 2020 om å installere lademuligheter for elbil i garasjene ble omfattende arbeider gjennomført på sensommeren og høsten for å legge inn en separat og sikker strømforsyning.

Infrastrukturen for strømtilførsel til elbillading omfatter alle de 54 garasjeplassene i de to fellesgarasjene i Marthas Have. Flesteparten av huseierforeningens 33 husstander, samt fem av de seks eksterne garasjeplasseierne, har også fått installert ladebokser på sine plasser.

OBS: Det er ikke lov å lade elbiler og ladbare hybrider via de gamle, jordete strømuttakene på garasjeplassene. Disse kontaktene skal bare brukes til mindre belastende uttak av strøm, for eksempel hvis du trenger å friske opp et startbatteri eller støvsuge bilen innvendig.

Styrevalg, sakspapirer og referat fra generalforsamlingen 28. april 2022

Kitty Colbjørnsen Aarseth i Sigurd Iversens vei 41d og Håkon Northcraft Kavli i 53c er valgt som styremedlemmer i Marthas Have Huseierforening for toårsperioden frem til 2024. 

De to etterfølger Øivind Frisvold i 49b og Marius Austnes, som flyttet fra 43d og gikk ut av styret i august 2021.

Hilde Dons Jensen i 51b ble valgt til styret i 2021 og har et år igjen av sin periode. Cecilie Leganger i 39e ble valgt i 2020 og har tatt gjenvalg for et år. 

Generalforsamlingen vedtok et budsjett for 2022 som omfatter en årlig innbetaling fra den enkelte husstand på i alt 12.769 kroner til dekning av fellesutgifter og fortsatt oppbygging av et vedlikeholdsfond som buffer mot eventuelle større utgifter.

Sakspapirer, årsmøtereferat, årsregnskap for 2021 og vedtatt budsjett for 2022 finnes på denne siden.

Datoer klare for årsmøte og dugnad våren 2022

Styret i Marthas Have Huseierforening ønsker velkommen til generalforsamling torsdag 28. april 2022 kl. 19.30 hos Hunting i Sigurd Iversens vei 53A.

Formell innkalling med sakspapirer vil bli sendt ut i god tid før årsmøtet.

Årets dugnad blir mandag 2. og tirsdag 3. mai. Informasjon om dugnaden kommer i slutten av april.

Velkommen til dugnad våren 2021

Dugnaden i 2021 holdes  mandag 3. mai og tirsdag 4. mai. Vi starter klokken 18 og følger vanlige smittevernregler og holder god avstand. 

Alle husrekkene har sine faste ansvarsoppgaver i henhold til kartet over området – slik som vi pleier. 

I tillegg har styret satt opp en liste med andre oppgaver for årets dugnad. Noen av oppgavene er allerede fordelt. Resten av oppgavene kan fordeles på dugnaden, etter førstemann-til-mølla-prinsippet.

Maling, beis og annet utstyr er å få i garasjen i øst, under rekke 39. 

Tre containere vil bli satt ut på vanlige steder – alle kun for hageavfall (ikke plastsekker):

  • På gresset mellom 43 A og bekken
  • Utenfor garasje 53
  • Innenfor porten til Østbredden 

Velkommen til dugnad!

Vennlig hilsen Styret 

Referat og sakspapirer til generalforsamlingen 2021

Generalforsamlingen i Marthas Have ble i 2021 gjennomført digitalt på grunn av smittevernsrestriksjoner som gjorde det vanskelig å møtes fysisk, akkurat som i 2020.

Avstemningen over de ulike sakene ble avsluttet 20. april. Referatet og alle sakspapirer finnes på denne siden.

Et av de viktigste punktene var forslaget om å utvide den kollektive avtalen med Telia om digital-TV til også å omfatte 100 mbps bredbånd med trådløs router. Detaljer om Telia-forslaget finnes i innkallingen til generalforsamling. Ny avtale vil tre i kraft fra 1. juni.  

Vedtak om opplegg for lading av elbil

Marthas Have Huseierforening vedtok i ekstraordinær generalforsamling onsdag 10. juni 2020 å investere i nødvendig infrastruktur for lading av elbil i garasjene, i tråd med informasjon som styret tidligere har sendt til alle husstander.

Selve elbilladerne må bestilles separat av dem som ønsker det, med frist 11. juni. Lenke til bestillingsskjemaet finnes i referatet og sakspapirene fra styret.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 10. juni 2020
Sakspapirer til ekstraordinær generalforsamling 10. juni 2020

Dugnad 2020 – i koronaens tegn

På grunn av koronaepidemien blir årets dugnad spredt over flere dager og handler denne gang om stell av felles uteområder på mer individuell basis.

Dugnadsdagene er satt til 5. og 6. mai 2020.

Mer detaljert informasjon er sendt til alle husstander.