Årsmøtereferat, årsberetning, regnskap og 2019-budsjett

Marthas Have Huseierforening holdt generalforsamling 28. mars 2018 kl. 20.00 hos Hunting i 53a.

Alle årsmøtepapirer finnes på denne siden. Det nye styrets sammensetning ser du her.

Fellesutgiftene er i 2019 budsjettert til 625 kroner i måneden, innkrevd gjennom året i form av tre regninger på 2.500 kroner hver.

Leien for ekstra garasjeplass står uendret på 550 kroner, innkrevd gjennom året i form av fire regninger på 1.650 kroner hver.

Nytt styremedlem

Marius Austnes i 43d ble valgt til nytt styremedlem på generalforsamlingen i Marthas Hav Huseierforening onsdag kveld 27. mars 2019.

Marius etterfølger Christian Rindlisbacher i 41e.

Øvrige styremedlemmer er Tommy Normann i 39c, Mats Lennartsson i 51c og Unni Hoffmann i 49e.

Årsberetning/årsmøtereferat og vedtatt budsjett blir lagt ut på dette nettstedet straks alt er klart.

Invitasjon til generalforsamling 27. mars

Onsdag 27. mars 2019 holdes generalforsamling i Marthas Have Huseierforening.

Møtet begynner kl. 20.00. Også i år har Anne og Gene Hunting stilt sin stue til rådighet i 53a.

Styret ber om å få forslag til generalforsamlingen sendt på epost til tommynormann@me.com innen onsdag 20. mars.

Klikk her for å se innkallingen, som alle skal ha fått tilsendt på mail 10. mars.

OBS: Garasjevask tirsdag 21. august, garasjen må være tømt dagen før

Tirsdag 21. august  blir det rengjøring av begge garasjer i Marthas Have.

All løsøre og lagrete eiendeler må være fjernet fra garasjene dagen før, det vil si mandag 20. august. Alle sykler må fjernes, og bilene må være flyttet ut på gaten. 

Garasjevasken vil bli utført av Gårdreform, det samme selskapet som sørger for snømåking og sandstrøing av gangveier hos oss om vinteren.

Tommy Normann ny styreleder

Styret som ble valgt på årets generalforsamling i Marthas Have Huseierforening, har konstituert seg med Tommy Normann som ny styreleder.

Mats Lennartsson fortsetter som nestleder.

Øvrige styremedlemmer er Unni Hoffmann og Christian Rindlisbacher.

Styreendringene er meldt inn til Brønnøysundregistrene, der huseierforeningen er oppført med organisasjonsnummer.

Vårens dugnad: Mandag 7. mai og tirsdag 8. mai

Igjen er det duket for vårdugnad i Marthas Have, i år henholdsvis mandag 7. mai og tirsdag 8. mai, hver dag fra klokken 18.

Alle husrekkene har faste ansvarsoppgaver i henhold til kartet som er sendt ut til husstandene på mail. Skulle du savne denne e-posten, gi et vink til Tommy Normann.

Containere blir som vanlig plassert ut på tre steder:

  • På gresset mellom 43A og bekken: Bare hageavfall, ikke i plastsekker.
  • Utenfor garasje 53: Bare hageavfall på første dugnadsdag, ikke i plastsekker. Mulighet for blandet avfall på andre dag.
  • Ved porten til “Østbredden”: Blandet avfall begge dager.

Containerne vil bli låst utenom dugnadstiden.

NB! Privat avfall kan først kastes når dugnadens andre dag er over. Containerne fjernes onsdag morgen 8. mai.

Spesialavfall MÅ IKKE kastes i containerne!

Referat, valg og vedtak på generalforsamlingen 8. mars 2018

Marthas Have Huseierforening holdt generalforsamling torsdag 8. mars 2018 kl. 20.00 hos Hunting i 53a.

Referat, budsjett for 2018, styrets årsberetning for 2017, revisorgodkjent årsregnskap for 2017 og møteinnkalling finnes på denne siden. Det nye styrets sammensetning ser du her.

Fellesutgiftene er i 2018 budsjettert til 425 kroner i måneden, innkrevd gjennom året i form av tre regninger på 1.700 kroner hver.

Det vedtatte budsjettet innebærer at leien for ekstra garasjeplass blir holdt uendret på 550 kroner, innkrevd gjennom året i form av fire regninger på 1.650 kroner hver.

For 2018 er 30.000 kroner øremerket til opprusting og eventuelle nyinnkjøp av lekeapparater til de to lekeplassene på området.

Referat fra generalforsamlingen torsdag 2. mars 2017

Årets generalforsamling i Marthas Have Huseierforening ble holdt torsdag 2. mars 2017 kl. 20.00 hos Hunting i 53a.

Referat, vedtatt budsjett for 2017, styrets årsberetning for 2016, revidert årsregnskap for 2016 og møteinnkalling finnes på denne siden.

Verdt å merke seg er at fellesutgiftene i 2017 øker fra 425 til 550 kroner i måneden, som vil bli innkrevd gjennom året i form av tre regninger på 2.200 kroner hver.

I tillegg innebærer det vedtatt budsjettet at leien for ekstra garasjeplass øker fra 500 til 550 kroner, innkrevd gjennom året i form av fire regninger på 1.650 kroner hver.

Prisøkningen på fellesutgiftene anses å være ekstraordinær for 2017 og skyldes nødvendige grave- og asfaltarbeider for å legge ny Get-kabel til husrekke 51.

Originale tegninger for røropplegget på området vårt

Asker og Bærum Boligbyggelag kom i februar 2017 med en hyggelig henvendelse til Marthas Have Huseierforening. ABBL hadde funnet en rull med tekniske originaltegninger for Selvaags utbygging av Sigurd Iversens vei 39-53 i 1978/1979 og tilbød dem til oss.

Tegningene er ikke de opprinnelige arkitekttegningene som snekkerne brukte, men viser mange av de samme detaljene og er åpenbart tilrettelagt for rørleggerfirmaet som skulle installere vannrørene i husene.

Hvordan disse tegningene opprinnelig havnet hos ABBL, vites ikke. Skulle du ha behov for å se dem, blir de oppbevart hos Eivind i 41b.