Velkommen til dugnad 2. og 3. mai 2023

Årets dugnad blir tirsdag 2. og onsdag 3. mai fra kl. 18.00 begge dager.

Oppgaver som ønskes utført under dugnaden, er spesifisert her.

Husstandenes generelle ansvarsområder fremgår av dette kartet.

Vi satser på flott vær!

Styret i Marthas Have Huseierforening