Datoer klare for årsmøte og dugnad våren 2022

Styret i Marthas Have Huseierforening ønsker velkommen til generalforsamling torsdag 28. april 2022 kl. 19.30 hos Hunting i Sigurd Iversens vei 53A.

Formell innkalling med sakspapirer vil bli sendt ut i god tid før årsmøtet.

Årets dugnad blir mandag 2. og tirsdag 3. mai. Informasjon om dugnaden kommer i slutten av april.

Velkommen til dugnad våren 2021

Dugnaden i 2021 holdes  mandag 3. mai og tirsdag 4. mai. Vi starter klokken 18 og følger vanlige smittevernregler og holder god avstand. 

Alle husrekkene har sine faste ansvarsoppgaver i henhold til kartet over området – slik som vi pleier. 

I tillegg har styret satt opp en liste med andre oppgaver for årets dugnad. Noen av oppgavene er allerede fordelt. Resten av oppgavene kan fordeles på dugnaden, etter førstemann-til-mølla-prinsippet.

Maling, beis og annet utstyr er å få i garasjen i øst, under rekke 39. 

Tre containere vil bli satt ut på vanlige steder – alle kun for hageavfall (ikke plastsekker):

  • På gresset mellom 43 A og bekken
  • Utenfor garasje 53
  • Innenfor porten til Østbredden 

Velkommen til dugnad!

Vennlig hilsen Styret 

Dugnad 2020 – i koronaens tegn

På grunn av koronaepidemien blir årets dugnad spredt over flere dager og handler denne gang om stell av felles uteområder på mer individuell basis.

Dugnadsdagene er satt til 5. og 6. mai 2020.

Mer detaljert informasjon er sendt til alle husstander.

Elektronisk generalforsamling på grunn av koronaepidemien

På grunn av den pågående koronakrisen lar det seg ikke gjøre å gjennomføre en normal generalforsamling med fysisk fremmøte i Martas Have Huseierforening. Årets generalforsamling blir derfor gjennomført elektronisk. 

Alle husstander har fått tilsendt:  

  • Oppdatert dagsorden for generalforsamlingen (med lenke til å avgi stemme)
  • Styrets årsberetning for 2019
  • Regnskap for 2019
  • Budsjett for 2020

Styret håper alle legger godviljen til og bidrar til at vi får gjennomført generalforsamlingen på denne noe utradisjonelle måten i god dugnadsånd.

Svarfrist er onsdag 8. april kl. 12.00. 

Invitasjon til generalforsamling 27. mars

Onsdag 27. mars 2019 holdes generalforsamling i Marthas Have Huseierforening.

Møtet begynner kl. 20.00. Også i år har Anne og Gene Hunting stilt sin stue til rådighet i 53a.

Styret ber om å få forslag til generalforsamlingen sendt på epost til tommynormann@me.com innen onsdag 20. mars.

Klikk her for å se innkallingen, som alle skal ha fått tilsendt på mail 10. mars.

Vårens dugnad: Mandag 7. mai og tirsdag 8. mai

Igjen er det duket for vårdugnad i Marthas Have, i år henholdsvis mandag 7. mai og tirsdag 8. mai, hver dag fra klokken 18.

Alle husrekkene har faste ansvarsoppgaver i henhold til kartet som er sendt ut til husstandene på mail. Skulle du savne denne e-posten, gi et vink til Tommy Normann.

Containere blir som vanlig plassert ut på tre steder:

  • På gresset mellom 43A og bekken: Bare hageavfall, ikke i plastsekker.
  • Utenfor garasje 53: Bare hageavfall på første dugnadsdag, ikke i plastsekker. Mulighet for blandet avfall på andre dag.
  • Ved porten til «Østbredden»: Blandet avfall begge dager.

Containerne vil bli låst utenom dugnadstiden.

NB! Privat avfall kan først kastes når dugnadens andre dag er over. Containerne fjernes onsdag morgen 8. mai.

Spesialavfall MÅ IKKE kastes i containerne!

Dugnad mandag 25. og tirsdag 26. april

Styret i Marthas Have Huseierforening har blinket ut mandag 25. og tirsdag 26. april som dager for vårdugnaden i 2016. Vel møtt!

Detaljert informasjon om arbeidsoppgaver og annet finnes her.

Kart over ansvarsområdene til de forskjellige husrekkene, finnes her.

Kulturkveld i Ullern historielag om Martha i vår hage

martha_statue_90x100Opp gjennom årene har det versert mange historier om den skjønne Martha, som på sin høye sokkel stadig skuer ut over rekkehusene i Marthas Have på Bestum… Hvem var hun egentlig? Ullern historielag gir deg svar 18. februar.

Fasiten om Martha mener nemlig Øivind Frisvold å ha. Selv har han og Nora bodd i Marthas Have siden Selvaag bygde sine rekkehus her på slutten av 1970-tallet.

keramikk_273x273Øivinds historie om Martha – og om to fremstående keramikere – ble først presentert i 1995 gjennom en artikkel i Bestum-Nytt, en avis som korpsforeldre på Bestum skole den gang lagde for å prøve å skaffe ekstra inntekter til instrumenter og noter og dirigent og annet som trengtes. En kopi av artikkelen finner du her.

Øivind har mer på lager enn det som får plass i en kort avisartikkel. Torsdag 18. februar er du velkommen til å høre hans foredrag om Marthas have, når Ullern historielag inviterer til kulturkveld i samarbeid med Ullern menighet. Det blir ikke bare historien om Martha-skulpturen, men snarere historien om Lalla Hvalstad og Lili Scheel som åpnet verksted ved sin villa her på Bestum i 1923 og lagde flott keramikk.

For tid og sted og ytterligere informasjon om kulturkvelden, se denne plakaten.