Dugnad 2020 – i koronaens tegn

På grunn av koronaepidemien blir årets dugnad spredt over flere dager og handler denne gang om stell av felles uteområder på mer individuell basis.

Dugnadsdagene er satt til 5. og 6. mai 2020.

Mer detaljert informasjon er sendt til alle husstander.