Vedtak om opplegg for lading av elbil

Marthas Have Huseierforening vedtok i ekstraordinær generalforsamling onsdag 10. juni 2020 å investere i nødvendig infrastruktur for lading av elbil i garasjene, i tråd med informasjon som styret tidligere har sendt til alle husstander.

Selve elbilladerne må bestilles separat av dem som ønsker det, med frist 11. juni. Lenke til bestillingsskjemaet finnes i referatet og sakspapirene fra styret.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 10. juni 2020
Sakspapirer til ekstraordinær generalforsamling 10. juni 2020