Referat og sakspapirer til generalforsamlingen 2021

Generalforsamlingen i Marthas Have ble i 2021 gjennomført digitalt på grunn av smittevernsrestriksjoner som gjorde det vanskelig å møtes fysisk, akkurat som i 2020.

Avstemningen over de ulike sakene ble avsluttet 20. april. Referatet og alle sakspapirer finnes på denne siden.

Et av de viktigste punktene var forslaget om å utvide den kollektive avtalen med Telia om digital-TV til også å omfatte 100 mbps bredbånd med trådløs router. Detaljer om Telia-forslaget finnes i innkallingen til generalforsamling. Ny avtale vil tre i kraft fra 1. juni.