Elektronisk generalforsamling på grunn av koronaepidemien

På grunn av den pågående koronakrisen lar det seg ikke gjøre å gjennomføre en normal generalforsamling med fysisk fremmøte i Martas Have Huseierforening. Årets generalforsamling blir derfor gjennomført elektronisk. 

Alle husstander har fått tilsendt:  

  • Oppdatert dagsorden for generalforsamlingen (med lenke til å avgi stemme)
  • Styrets årsberetning for 2019
  • Regnskap for 2019
  • Budsjett for 2020

Styret håper alle legger godviljen til og bidrar til at vi får gjennomført generalforsamlingen på denne noe utradisjonelle måten i god dugnadsånd.

Svarfrist er onsdag 8. april kl. 12.00.