Referat, valg og vedtak på generalforsamlingen 8. mars 2018

Marthas Have Huseierforening holdt generalforsamling torsdag 8. mars 2018 kl. 20.00 hos Hunting i 53a.

Referat, budsjett for 2018, styrets årsberetning for 2017, revisorgodkjent årsregnskap for 2017 og møteinnkalling finnes på denne siden. Det nye styrets sammensetning ser du her.

Fellesutgiftene er i 2018 budsjettert til 425 kroner i måneden, innkrevd gjennom året i form av tre regninger på 1.700 kroner hver.

Det vedtatte budsjettet innebærer at leien for ekstra garasjeplass blir holdt uendret på 550 kroner, innkrevd gjennom året i form av fire regninger på 1.650 kroner hver.

For 2018 er 30.000 kroner øremerket til opprusting og eventuelle nyinnkjøp av lekeapparater til de to lekeplassene på området.