Referat fra generalforsamlingen torsdag 2. mars 2017

Årets generalforsamling i Marthas Have Huseierforening ble holdt torsdag 2. mars 2017 kl. 20.00 hos Hunting i 53a.

Referat, vedtatt budsjett for 2017, styrets årsberetning for 2016, revidert årsregnskap for 2016 og møteinnkalling finnes på denne siden.

Verdt å merke seg er at fellesutgiftene i 2017 øker fra 425 til 550 kroner i måneden, som vil bli innkrevd gjennom året i form av tre regninger på 2.200 kroner hver.

I tillegg innebærer det vedtatt budsjettet at leien for ekstra garasjeplass øker fra 500 til 550 kroner, innkrevd gjennom året i form av fire regninger på 1.650 kroner hver.

Prisøkningen på fellesutgiftene anses å være ekstraordinær for 2017 og skyldes nødvendige grave- og asfaltarbeider for å legge ny Get-kabel til husrekke 51.