Originale tegninger for røropplegget på området vårt

Asker og Bærum Boligbyggelag kom i februar 2017 med en hyggelig henvendelse til Marthas Have Huseierforening. ABBL hadde funnet en rull med tekniske originaltegninger for Selvaags utbygging av Sigurd Iversens vei 39-53 i 1978/1979 og tilbød dem til oss.

Tegningene er ikke de opprinnelige arkitekttegningene som snekkerne brukte, men viser mange av de samme detaljene og er åpenbart tilrettelagt for rørleggerfirmaet som skulle installere vannrørene i husene.

Hvordan disse tegningene opprinnelig havnet hos ABBL, vites ikke. Skulle du ha behov for å se dem, blir de oppbevart hos Eivind i 41b.