Da den lille bekken vår gikk over sine bredder…

Lørdag 6. august 2016 ble det skikkelig uvær med heftig regn. En regnmåler hos en nabo i Marthas Have registrerte 56 millimeter nedbør på ett døgn, og det meste falt ned i løpet av en hektisk formiddagstime. Det er slett ingen spøk!

Mærradalsbekken gjennom området vårt fikk igjen problemer med å ta alt vannet unna og få det trygt ut i Bestumkilen. Vannet flommet over motorveien på E18, og trafikken måtte stoppes i begge veibaner i lang tid. Også dumpa der Sigurd Iversens vei munner ut i Bestumveien, der bekken går i rør under bakken, var oversvømmet, slik vi har sett mange ganger før. Det brune vannet fant nytt løp nedover mot gamle Bestum stasjon og videre ned Bestumveien.

Hvor mange biler og kjellere og annet som ble ødelagt av flomvannet, vites ikke. Skadene etter det voldsomme styrtregnet må ha vært store, både hos oss lokalt her på Bestum og i andre deler av Oslo vest.

Kanskje er det på tide å utbedre fjordutløpet til Mærradalsbekken? Hvordan kan det ha seg at en liten og tilsynelatende uskyldig bekk er i stand til å stoppe all ferdsel til og fra Oslo på E18?