Årsmøtereferat, årsberetning, regnskap og 2019-budsjett

Marthas Have Huseierforening holdt generalforsamling 28. mars 2018 kl. 20.00 hos Hunting i 53a.

Alle årsmøtepapirer finnes på denne siden. Det nye styrets sammensetning ser du her.

Fellesutgiftene er i 2019 budsjettert til 625 kroner i måneden, innkrevd gjennom året i form av tre regninger på 2.500 kroner hver.

Leien for ekstra garasjeplass står uendret på 550 kroner, innkrevd gjennom året i form av fire regninger på 1.650 kroner hver.