Nytt styremedlem

Marius Austnes i 43d ble valgt til nytt styremedlem på generalforsamlingen i Marthas Hav Huseierforening onsdag kveld 27. mars 2019.

Marius etterfølger Christian Rindlisbacher i 41e.

Øvrige styremedlemmer er Tommy Normann i 39c, Mats Lennartsson i 51c og Unni Hoffmann i 49e.

Årsberetning/årsmøtereferat og vedtatt budsjett blir lagt ut på dette nettstedet straks alt er klart.