Referat og budsjett klart etter årsmøtet

Generalforsamlingen i Marthas Have Huseierforening vedtok 19. mars 2015 et budsjett for året med innbetalinger på til sammen 5.100 kroner per husstand til dekning av fellesutgifter, tilsvarende 425 kroner i måneden.

Fellesutgiftene vil bli fordelt gjennom året på tre regninger på 1.700 kroner hver. Leieprisen for ekstra garasjeplass ble vedtatt økt til 500 kroner i måneden, med virkning fra april.

Innbetalingene skal dekke strøm til belysning av garasjer og gangveier, felles kabel-TV-avgifter til Get, forsikring av felles garasjeanlegg, snømåking og strøing av gangveier på fellesområdet, en prøveordning i vår med profesjonell vask av garasjeanleggene, samt utgifter i forbindelse med dugnader og løpende vedlikehold.

I tillegg skal årets innbetalinger dekke en vedtatt investering i ny port inn til det østlige området av Marthas Have.

Referatet fra generalforsamlingen kan leses her.