Velkommen til generalforsamling torsdag 19. mars

Årets generalforsamling i Marthas Have Huseierforening blir holdt torsdag 19. mars kl. 20.00 hos Hunting i 53 A.

Se denne siden for innkallingspapirer, styrets årsberetning for 2014, regnskap for 2014 og budsjettforslag for 2015.