Vellykket Get-oppgradering

Tilbudet fra Get om oppgradering av kabelnettet ble enstemmig godkjent i avstemning blant beboerne i Marthas Have høsten 2008. Innen fristen hadde 26 av de 33 husstandene svart ja til forslaget om oppgradering, og ingen hadde svart nei.

Styret bestilte etter dette de nødvendige arbeidene fra Get.

Get leverer digitale TV-signaler gjennom det eksisterende kabelnettet i Marthas Have. For å få de digitale signalene må du leie dekoder fra Get og abonnere på en programpakke. De analoge signalene er imidlertid fortsatt fritt tilgjengelige i kabelnettet som en del av pakkeprisen som huseierforeningen betaler til Get, og som inngår i foreningens ordinære fellesutgifter.

Get kan også levere rask bredbåndslinje og telefoni gjennom kabelnettet.

For mer info, se nettsidene til Get: www.get.no