Ny innmat på plass i sikringsskapene i garasjene

Sikringsskapene i garasje 39 og 53 er oppgradert, kontrollert og funnet i orden.

Alle de gamle skrusikringene er byttet ut med moderne vippesikringer for strøm til blant annet garasjelys, uttak ved garasjeplassene, utelys på fellesområdene og kabel-TV.

Arbeidet ble utført i midten av mars av Euro Elekto Installasjon AS på Lilleaker i henhold til NEK 400-standarden. Prisen på arbeidet ble i samsvar med tilbudet som var gitt til huseierforeningens styre, og utgjør om lag halvparten av det foreningen opprinnelig hadde satt av i budsjettet for 2013.

Den originale samsvarserklæringen med garanti fra elektromontøren, med tilhørende rapport fra risikovurdering og sluttkontroll av anlegget, blir oppbevart hos huseierforeningens kasserer. Dokumentasjonen skal kunne framvises ved eventuell kontroll av elektrisitetstilsynet.