Spyling av garasjene tirsdag 26. mai

Den årlige spylingen av garasjene, som i år ikke ble gjort på dugnaden, finner sted tirsdag 26. mai fra morgenen av. Mye av dagen antas å gå med.

Rengjøringen blir gjort av et eksternt firma.

Alle beboere må på forhånd sørge for å fjerne biler, sykler og løse gjenstander på gulvet i garasjene. Innholdet i skapene skal det ikke være nødvendig å ta ut.